Escola bressol La Pitota

   

L’Escola Bressol La Pitota és de caràcter públic, depèn de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i té el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’escola assumeix com a propi el caràcter plenament educatiu del primer cicle d’educació infantil i amb l’objectiu de donar un servei educatiu de qualitat i de respondre a les necessitats educatives actuals dels infants de zero a tres anys.

Es defineix com a escola catalana, integradora, activa, oberta, amb un ambient de tranquil·litat, llibertat, respecte i garantint el benestar físic i psicològic de l’infant.

Promou, l’infant com a persona amb capacitats i potencialitats, amb drets i valors, i com a persona que esdevé part activa i important en la societat.

 2

El model pedagògic es centra en l’infant: És actiu, participatiu, relacional, constructivista, afectiu i d’escolta. Alhora es promou la curiositat i la creativitat, l’experimentació, la manipulació i la comunicació.

Parteix de l’infant com a protagonista del seu aprenentatge. Respectem i atenem les necessitats educatives, físiques i emocionals de cada infant. El concepte clau és el respecte per l’autonomia i la llibertat d’elecció.

El paper de l’equip educatiu és construir un vincle emocional segur vers l’infant, perquè desenvolupi el seu potencial. Això només és possible si l’infant es sent respectat, acollit i estimat en tot moment.

L’escola vetlla per crear un ambient proper i de confiança què faciliti el diàleg escola- família. Les entrevistes, les reunions informatives, les festes del poble, són alguns models de participació, així com l’AMPA i el Consell Escolar.

A part de tot el que hem esmentat, l’escola bressol La Pitota dóna els següents serveis:

  • Menjador
  • Dormitori
  • Acollida 

Consulta els horaris i les tarifes de l'escola bressol La Pitota

 

 3

 

 1

 5

 4

 6

 

 

 

 

 

 

Comparteix

Escola Bressol La Pitota

Escola Bressol Municipal La Pitota
Avinguda de Pau Casals, 47
08513 Prats de Lluçanès 
 
Telèfon: 93 856 06 26

Horari

De dilluns a divendres

De 8:30h a 18h
 

menú

Contacta amb l'Escola Bressol