Deixalleria municipal

 

 

(DESCARREGAR LA INFORMACIÓ - pdf)

Com arribar-hi?

deixalleria

 

Alteracions del servei

Els dies 7, 8, 9 i 10 d'agost, la deixalleria romandrà tancada per descans del personal

Nou horari (a partir del 16 de gener de 2017):

Dilluns: Tardes de 15h a 17h

Dimarts: Tardes de 15h a 17h

Dimecres: Matins de 10h a 14h

Dijous: Tardes de 15h a 17h

Divendres: Tardes de 15h a 17h

Dissabte: Matins de 10h a 14h

 

 

Usuaris

La deixalleria municipal de Prats de Lluçanès presta el seu servei a particulars i petits comerços de Prats de Lluçanès.

Altres usuaris consultar l’apartattaxes”.

 

Residus admissibles

En horari de funcionament de la deixalleria i prèvia classificació,  seran admesos els següents residus:

Residus especials

 • Fluorescents i bombetes
 • Pneumàtics
 • Bateries i piles
 • Dissolvents, pintures, vernissos, etc. en petites quantitats
 • Oli vegetal i mineral
 • Frigorífics i electrodomèstics amb CFC

Residus assimilables

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Plàstics
 • Ferralla i metall
 • Fustes
 • Roba
 • Aparells elèctrics i electrònics que no continguin substancies perilloses

Altres residus

 • Voluminosos
 • Runes i restes de construcció d’obres menors
 • Restes de jardineria i poda

Residus NO admissibles

 • Residus barrejats i sense classificar
 • Residus industrials
 • Residus sanitaris
 • Residus tòxics
 • Residus no identificats

Per a residus no especificats en cap llista, el responsable de l’equipament tindrà la capacitat d’acceptar o no l’entrada del material a la deixalleria

Taxes

Segons l’ordenança fiscal núm.28 de l’ajuntament de Prats de Lluçanès s’estableix el pagament de 3€ dia i entrega , per totes aquelles persones que no paguen taxa de recollida de residus al municipi.

Limitació d’aportació de residus

Per tal que la deixalleria pugui complir correctament la seva funció s`establiran limitacions en les aportacions de residus admesos.

NO s’acceptaran:

 • Residus provinents d’activitats industrials i/o empresarials que requereixin la contractació d’un gestor específic.
 • Aportacions de runes i restes de construcció superiors a 300kg/dia
 • Mobles i restes provinents de reformes i/o desballestaments d’habitatges i locals comercials
 • En qualsevol cas serà facultat final de la persona responsable de la deixalleria limitar el número d’aportacions i les quantitats màximes de pes, volum i tipologia dels residus admesos en funció de les necessitats tècniques i normatives requerides per assegurar el bon funcionament de l’equipament.
Comparteix

Deixalleria municipal

Deixalleria municipal
Carrers dels Albers, s/n
08513 Prats de Lluçanès 
 
Telèfon: 93 850 83 11

Horari

Dilluns: Tardes de 15h a 17h

Dimarts: Tardes de 15h a 17h

Dimecres: Matins de 10h a 14h

Dijous: Tardes de 15h a 17h

Divendres: Tardes de 15h a 17h

Dissabte: Matins de 10h a 14h

Contacta amb la deixalleria