Arxiu municipal

 

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Prats de Lluçanès, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències.

El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

 

Serveis

 

 • Consulta de fons
 • Reprografia
 • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
 • Suport a la investigació
 • Visites per a escoles

 

Funcions

 

 • Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
 •  Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
 • La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
 • L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
 • La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 • L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
 • El tractament arxivístic dels documents.
 • La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix

Arxiu municipal

Arxiu Municipal
Plaça Nova, 10
08513 Prats de Lluçanès 
 
Telèfon: 93 856 04 80
 

Horari

Dimarts i divendres

De 10h a 13h
 

Primer dissabte de cada mes

De 10h a 13h
 
Tancat del 14 d'agost al 8 de setembre

Contacta amb l'arxiu