Urbanisme, Demografia, Pagesia i Medi Ambient

 

Gloria Borralleras i Soler - ERC

 

Prové del món associatiu i de la cultura popular. Treballa als serveis socials bàsics.

 

Urbanisme

 

Gestió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), direcció de la política urbanística. Planificació, permisos i llicències d'obres, promoció de l'habitatge, tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones i mercaderies dins del terme municipal i gestiona, tracta i planeja els espais no urbanitzable.

 

Demografia

 

Dissenya polítiques demogràfiques per afrontar l'envelliment de la població, la taxa de natalitat i aturar la disminució de població, treballant per un creixement sostingut poblacional.

 

Pagesia

 

Suport al sector agrari, ramader i forestal, promovent cursos de formació, potenciant cultius alternatius i els productes locals i posar en valor l'oficina del DAMM potenciant l'assessorament al sector primari.

 

Medi Ambient

 

Impulsar programes i activitats per a la difusió, preservació i conversió dels actius ambientals a través de l'educació i la participació ambiental, treballar per la recuperació d'espais naturals, promoure l'estalvi energètic i les energies renovables, gestionar els residus, sanejament de l'aigua, representació a la Mancomunitat d'Aigües de Merlès, Pla d'Acció Municipal (PAM) i responsable de la coordinació amb les ADF i voluntaris.

Comparteix

Urbanisme, Demografia, Pagesia i Medi Ambient

Glòria Borralleras - Regidora d'Urbanisme, Demografia, Pagesia i Medi Ambient

Agenda de la regidora