Educatives

Escola bressol i llar d'infants 

 

Escola Bressol Municipal

Escola Bressol La Pitota

Avinguda Pau Casals, 47

938560626

Correu electrònicWeb

 


Escoles de primària 

 

Escola de primària pública

Escola Lluçanès

Carrer Mateu Garreta

938560405

Correu electrònicWeb

 

Escola de primària concertada

Fedac Prats

Carrer Escoles

938560229

Correu electrònicWeb

 

 


   

Institut de secundària  

Institut de Secundària públic

Institut Castell del Quer

ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Carrer Mateu Garreta

Correu electrònicWeb

 


Escola de música

Escola de música

Escola Municipal de Música Josep Cirera i Armengol

C/Mateu Garreta

938560788/618652187

Correu electrònicWeb

 

 

 

Comparteix

Entitats

Prats amb la UVic

L'òrgan titular de la Universitat de Vic és la Fundació Universitària Balmes, regida per un Patronat que la governa, administra, representa i gestiona. L'alcalde de Prats de Lluçanès, Lluís Vila, n'és vocal des del 30 de març del 2011.

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació per excel·lència de tota la comunitat educativa del poble. Es tracta d’un espai de debat on tots els agents educatius del poble intervenen de forma consultiva en la presa de decisions sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal. És un òrgan assessor de política educativa local. 

El Consell Escolar és presidit per l’alcalde o pel regidor d'ensenyament i hi tenen representació tots els centres educatius del poble i les escoles bressol, les associacions de mares i pares, el professorat, el personal d’administració i els serveis i regidors del consistori designats pel Ple. 

El Consell Escolar Municipal es regeix per uns estatuts i per un reglament de règim intern. Aquest es renova cada dos anys segons un procés electoral previst pels seus mateixos estatuts.