Resolució de les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2013

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6438, de data 13 d’agost de 2013, ha sortit publicada la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2013 i s’obre la convocatòria corresponent.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

  • Les persones físiques o jurídiques i les empreses.
  • Entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o d’un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

 

Programes:

  • Programa 1. Participació en fires, salons i passarel·les d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques
  • Programa 2. Foment del comerç de proximitat associat
  • Programa 3. Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial
  • Programa 4. Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda
  • Programa 5. Foment sectorial
  • Programa 6. Centrals de compra.

 

Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya o  a www.ccam.cat.

 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 5 de setembre de 2013 i finalitza el dia 11 d’octubre de 2013.

 

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt 3 de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat