Relació dels llocs de treball i el salari
               
Denominació lloc de treball Grup Complement de destí Complement específic Règim Dedicació Dotació Forma de provisió
Administratiu C1 16 9.085,44 F Complerta 3 concurs
Agutzil  E 10 10.282,72 F Complerta 1 concurs
Auxiliar arxiu C1 16 7.245 L Parcial 1 concurs
Auxiliar escola bressol C2 12 1.538,32 L Complerta 1 concurs
Auxiliars de turisme C2 12 3.782,80 L Parcial 2 concurs
Conserge E 10 5.291,44 F Complerta 1 concurs
Director centre de dia A2 20 2.133,18 L Complerta 1 concurs
Infermera A2 18 53.837,91 L Parcial 1 concurs
Mestra/directora escola bressol A2 20 1.820,28 L Complerta 1 concurs
Operari deixalleria E 10 8.583,97 L Parcial 1 concurs
Operaris maneniment via pública (cap de setmana i festius) E 10 9.813,92 L Complerta 1 concurs
Operaris manteniment via pública E 10 7.009,94 L Complerta 5 concurs
Personal de neteja E 10 2.999,64 L Complerta 2 concurs
Personal de neteja E 10 4.908,54 L Complerta 1 concurs
Professor escola de música A2 18 14.527,78 L Parcial 7 concurs
Recepció consergeria C2 10 4.646,04 L Complerta 1 concurs
Secretaria-intervenció A1 28 14.973,42 FHN Complerta 1 concurs unitari o concurs ordinari
Tècnic  A2 22 1.551,06 F Complerta 1 concurs
Tècnic sociocultural A2 22 1.551,06 L Complerta 1 concurs
Tècnic  C1 20 3.021,06 L Complerta 1 concurs
Tècnic administració especial A1 26 7.600,18 F Complerta 1 concurs
Tècnic escola bressol C2 16 2.133,18 L Complerta 3 concurs
Tècnic jutjat C1 20 7.627,48 L Complerta 1 concurs
Tècnic C1 20 3.021,06 F Complerta 1 concurs
Treballador familiar C2 16 2.133,18 L Parcial 2 concurs
               
*El complement específic és anual i pel 100% de la jornada              
Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat