Normativa urbanística (POUM)

 

POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal)

Aprovació provisional del 17 de desembre de 2014

   
     
Concepte

Data

Document

     
Catàleg de béns a protegir

Setembre 2014

Descarrega el document

Normativa urbanística

Setembre 2014

Descarrega el document

Catàleg de masies i cases rurals

Setembre 2014

Descarrega el document

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

Setembre 2014

Descarrega el document

Informe de sostenibilitat ambiental

Setembre 2014

Descarrega el document

Informe de sostenibilitat econòmica

Setembre 2014

Descarrega el document

Memòria ambiental

Setembre 2014

Descarrega el document

Memòria de la informació i ordenació/Agenda del pla/Avaluació econòmica i financera

Setembre 2014

Descarrega el document

Memòria social

Setembre 2014

Descarrega el document

     
Plànol

Data

Document

     
Estructura orgànica del territori

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Classificació del sòl

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Qualificacions en sòl urbà i urbanitzable

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Planejament en sòl no urbanitzable

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable 1/4

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable 2/4

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable 3/4

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable 4/4

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Catàleg de béns a protegir. Sòl urbà i entorns 1/2

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Catàleg de béns a protegir. Sòl urbà i entorns 2/2

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Catàleg de masies i cases rurals

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Gestió urbanística i programa d'actuació

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Xarxa de serveis

Setembre 2014

Descarrega el plànol

Comparteix

BOPB i DOGC

Consulta les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf.

També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 

Accedeix a la informació des d'aquí