Plens municipals

 

Periodicitat dels plens municipals

 

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els càrrecs electes de la corporació, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tindran lloc l'últim dimecres, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d'agost, a les 20:30h, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.
Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.

Com seguir els plens?

Es poden presenciar en directe a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, veure en directe, o diferit, a través del canal youtube PratsTV i seguir-los en directe per Twitter amb l'etiqueta #PlePrats en què es poden realitzar preguntes que seran respostes en el torn de preguntes del ple o bé un cop acabat des dels diferents comptes de Twitter de les regidories corresponents.

A més, podeu llegir les cròniques dels plens en aquest enllaç

               

Delegació del Ple al Junta

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2.- Concertació operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, a excepció de les de Tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, conforme al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstes en el pressupost.

4.- Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, les permutes de béns immobles.

 

 

2017

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
       
22 de novembre de 2017 20:30h

Extraordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple 
       
25 d'octubre de 2017 19:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia   Veure l'acta del ple (pendent d'aprovació)
       
27 de juny de 2017 20:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple 
       
24 d'abril de 2017 19:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple 
       
22 de febrer de 2017 20:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple 

2016

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
       
21 de desembre de 2016 20:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia   Veure l'acta del ple
26 d'octubre de 2016 19:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia   Veure l'acta del ple
27 de juliol de 2016 19h

Extraordinària

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple
30 de juny de 2016 19h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple
1 de juny de 2016 20h

Extraordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple
27 d'abril de 2016 20:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple
 
24 de febrer de 2016 20:30h

Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple
 

2015

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
16 de desembre de 2015 20:30h Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
25 de novembre de 2015 20:30h Extraordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
28 d'octubre de 2015 19:30h Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
31 d'agost de 2015 19:30h Extraordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
29 de juliol de 2015 19:30h Ordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
17 de juny de 2015 21h Extraordinària

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 

13 de juny de 2015 12h

Constitució del Ple

Veure el vídeo

Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
10 de juny de 2015 Extraordinària Veure l'ordre del dia del 1r ple Veure l'ordre del dia del 2n ple Veure l'acta del ple 
27 d'abril de 2015 Extraordinària Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
26 de març de 2015 Ordinària Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
 

2014

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
17 de desembre de 2014 Ordinària Veure l'ordre del dia  Veure l'acta del ple 
5 de novembre de 2014 Extraordinària Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
24 de setembre de 2014 Ordinària Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
24 de setembre de 2014 Extraordinària Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple 
2 de juliol de 2014 Ordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
30 d'abril de 2014 Extraordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
26 de març de 2014 Ordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
4 de març de 2014 Extraordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple

2013

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
18 de desembre de 2013 Ordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
30 d'octubre de 2013 Extraordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
25 de setembre de 2013 Ordinària  Veure l'ordre del dia Veure l'acta del ple
5 de juny de 2013 Ordinària  Veure l'acta del ple
27 de març de 2013 Ordinària  Veure l'acta del ple

2012

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
19 de desembre de 2012 Ordinària  Veure l'acta del ple
31 d'octubre de 2012 Extraordinària  Veure l'acta del ple
26 de setembre de 2012 Ordinària  Veure l'acta del ple
27 de juny de 2012 Ordinària  Veure l'acta del ple
28 de març de 2012 Ordinària  Veure l'acta del ple
20 de març de 2012 Extraordinària  Veure l'acta del ple
8 de febrer de 2012 Extraordinària  Veure l'acta del ple

2011

 
Data Sessió Ordre del dia Acta del ple
21 de desembre de 2011 Ordinària  Veure l'acta del ple
26 d'octubre de 2011 Ordinària  Veure l'acta del ple
22 de setembre de 2011 Ordinària  Veure l'acta del ple
22 de juny de 2011 Extraordinària  Veure l'acta del ple
22 de juny de 2011 Ordinària  Veure l'acta del ple
11 de juny de 2011 Ordinària  Veure l'acta del ple

 

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat