Execució pressupostària

Execució pressupostària

 

En aquest apartat podreu consultar l'evolució trimestral del pressupost corresponent a cada anualitat, juntament amb el detall de les modificacions pressupostàries aprovades pels òrgans de govern municipals, com també el grau de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Documents amb l'execució pressupostària

 
Data Execució pressupostària
   
2017 Veure l'execució pressupostària
   
2016 Veure l'execució pressupostària
   
2015 Veure l'execució pressupostària
   
2014 Veure l'execució pressupostària

 

 

Comparteix