Endeutament municipal

Endeutament municipal

 

En la taula presentada a continuació podeu consultar l'evolució de l'endeutament a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

 

Evolució de l'endeutament

 
Data Endeutament
   
31 de desembre de 2014 252.172,25 euros
   
31 de desembre de 2013 377.631,81 euros
   
31 de desembre de 2012 503.039,81 euros
   
31 de desembre de 2011 559.288,30 euros
   
31 de desembre de 2010 662.891,43 euros
   
31 de desembre de 2009 763.780,90 euros
   
31 de desembre de 2008 934.008,84 euros
   
31 de desembre de 2007 958.306,00 euros
   
31 de desembre de 2006 930.578,19 euros

 

Comparteix