Gestió dels serveis municipals

Gestió dels serveis municipals

 

En aquest apartat podeu consultar la cartera de tots els serveis públics disponibles a Prats de Lluçanès, en la qual trobareu una fitxa resum per cadascun d'ells que us permetrà conèixer informació detallada de les dades principals d'accés i funcionament de cada servei, com també els tràmits electrònics disponibles que podeu realitzar respecte de cada servei a través de l'Ajuntament a un clic.

Comparteix