Portal de transparència

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès aposta per facilitar l'accés a la informació i per fer efectiva la rendició de comptes amb la posada en funcionament d'aquest portal web de transparència municipal.


El portal de transparència s'adreça a la ciutadania amb l'objectiu de constituir un punt de referència per conèixer amb detall com es gestionen els diners públics que donen suport al funcionament dels serveis i polítiques públiques municipals. Al mateix temps, el portal incorpora informació detallada de com s'articula l'Ajuntament i els seus màxims responsables, de les principals decisions que es prenen i del grau de compliment d'aquesta web respecte dels indicadors establerts per entitats de referència en matèria de transparència.


Es configura, doncs, com una plataforma electrònica amb vocació de facilitar l'accés, el coneixement i la comprensió de la informació institucional i organitzativa, econòmica i pressupostària, jurídica, de programació i planificació, contractual i subvencional de tota el nostre Consistori.


Les dades que incorpora cada apartat són objecte d'actualització periòdica i mostren sempre la darrera informació. S'incorporaran nous àmbits i més dades a mesura que estiguin disponibles, de manera que esperem que visiteu periòdicament aquest portal per conèixer la nova informació municipal i per saber amb total detall a què es destinen els diners dels pradencs.

 

Comparteix

Portal de transparència

Informació institucional
Dades econòmiques
 
Contractes i convenis
Bústia ciutadana
 
Acció de govern
Gestió dels serveis municipals
Participació i resultats electorals
Entitats vinculades i organismes