DARP

 

 

  • Oficina de registre públic de l'Administració
  • Fomentar la millora de les explotacions agràries
  • Tramitar expedients d’ajuts relatius a la transformació de productes agraris, ramaders i forestals
  • Coordinació campanya de sanejament ramader i programes d'higiene
  • Programes i plans en matèria d'agricultura i ramaderia
  • Prevenció i control ambiental de les activitats i projectes: Sector agrari, ramader, forestal i d'altres infraestructures agràries
  • Qualsevol altra función de naturalesa anàloga

  

 

Direcció

Plaça Nova, 10 

08513 Prats de Lluçanès

  

Telèfon 

93 856 07 32

 

Comparteix

DARP

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Plaça Nova, 10
08513 Prats de Lluçanès 
 
Telèfon: 93 856 07 32

Horari

 

Estiu
Dimecres
De 9h a 14h

Resta de l'any
Dilluns i dimecres
De 8:30h a 14h

Oficines municipals