Perfil del contractant

 

 

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, com a ens públic que realitza contractacions i d'acord amb el que disposa l'article 42 de la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, difón mitjançant internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s'inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l'òrgan de contractació.

A través de l’ACCÉS DIRECTE al perfil del contractant, podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública realitzada per l’Ajuntament de Prats de Prats de Lluçanès.

 

 

 

LICITACIONS EN CURS:

 

  • Acta de constitució de la mesa de contractació i obertura de les ofertes (sobre 2) - Projecte Hotel d'Entitats (VEURE DOCUMENT

 

  • Distribució interior per a l'edifici situat a l'avinguda Pompeu Fabra 8 (Hotel d'entitats) (VEURE INFORMACIÓ

Termini per presentar les ofertes: 27 de març de 2017 (inclòs)

 

  • Projecte d’urbanització del sector PP2 – Cal Dama, 3 fase. (VEURE INFORMACIÓ

Acta de la mesa de contractació

 

  • Projecte de millora i regeneració del carrer Major i de la plaça de l’Església (VEURE INFORMACIÓ

Acta de la mesa de contractació

 

 

MODIFICACIONS DELS CONTRACTES FORMALITZATS, PRÒRROGUES,

LICITACIONS ANUL·LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES:

No n'hi ha

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat